Åsktracker

Stormen Helga lyckades december 2015 blåsa ner antennen vilket tyvärr även gjorde att något i den gick sönder. SM6VGK / SM6SJW har inga planer på att köpa ny antenn till den, så tyvärr ser det inte ut som om Trollhättans åsktracker kommer igång igen.

En åsktracker är en ”mottagare” som lyssnar efter åska. Men hjälp av en dator kan man visa åskträffarna på en karta. När åskan närmar sig kan det vara lägligt att dra ur känslig elektronik tex. Datorer, TV-apparater och telefoner för att undvika att dom går sönder. Åsktrackern drivs av Janne SM6SJW och är under kontinuerlig testdrift. Läs mer om trackern här.

Åsktracker (ladda om sidan för att uppdatera bilden)
En aktuell bild av åskläget under den senaste halvtimmen. Du får ladda om sidan för att uppdatera ovanstående bild.