Vad är Amatörradio?

Amatörradio är en icke yrkesmässig verksamhet utan vinningssyfte, inriktad på experiment med utrustningar för radiokommunikation samt med radiovågors utbredning. Den som innehar licens för att utöva amatörradio kallas sändar- eller radioamatör. Amatörradio är politiskt och religiöst obunden och når ut över alla nationers gränser. Den ger därigenom en unik möjlighet till internationell gemenskap. Det finns ca 3 miljoner sändaramatörer runt om i världen; i Sverige finns drygt 13 000.

Olika Frekvensband

Radioamatörerna har tillgång till många frekvensband, alla med olika egenskaper. Förhållandena i jordens atmosfär, valet av frekvens, tidpunkt, sändareffekt, antenn m m avgör hur lång räckvidden blir. På kortvåg är det lättast att få kontakt med hela världen.

Satelliter

Radioamatörerna använder egna satelliter i rymden för radiokontakter mellan avlägsna orter på jorden. Satelliterna återutsänder radiotrafiken, som uppfångas från jorden. På så sätt ökar räckvidden.

Mobil radiotrafik

Radiostationer kallas mobila när de används i bilar och båtar eller bärs omkring. Bärbara radiostationer är oftast utförda för höga frekvenser och har låg sändareffekt. De når därför inte så långt. För att utöka räckvidden har radioamatörerna många relästationer (repeatrar), som återutsänder trafiken på liknande sätt som satelliter gör.

Tävlingar

Radioamatörerna sysslar även med tävlingar av olika slag, t ex att få kontakt med så många långväga amatörradiostationer som möjligt inom en viss tid. Radiopejlorientering, även kallad ”rävjakt”, är en speciell tävlingsform som liknar vanlig orientering, men där skärmarna ersätts av gömda amatörsändare. Det gäller att med en liten mottagare bestämma riktningen till sändarna och med karta och kompass finna dem på kortaste tid.

Hobby för experiment

Amatörradion ger många tillfällen till experiment med elektronik, data, radiostationer, antenner;
trafik via månen och mycket mer. Den ger kunskaper som kan bli till ett yrke och är på så sätt en särskilt meningsfull verksamhet för ungdomar.

Så här blir du amatör

För att få ha och använda amatörradiosändare måste du ett tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS). För att få tillstånd måste alla avlägga enklare kunskapsprov i radioteknik, elsäkerhet, trafikregler m m. Prov kan avläggas för av SSA auktoriserad provförrättare.

SSA – Föreningen Sveriges Sändareamatörer

SSA är de svenska radioamatörernas intresseorganisation. De flesta nationella amatörradioföreningar i världen är anslutna till IARU (International Amateur Radio Union), där Sverige representeras av SSA. På SSA:s hemsida finns mycket information om amatörradio att hämta. Länk >>