Pater Noster – SF6PN

sf6pn
Fyren uppfördes 1868 och var i drift till 1977. Under 2002/2003 fördes den i land för restaurering, ett arbete som visade sig mycket större än vad någon kunnat tro. Den 3/7 2007 stod den mer än 100 ton tunga stålkonstruktionen åter på sin plats på Hamneskär och 26/9 2007 var det dags för återtändning.

En kul detalj för oss i Trollhättan är att stålkonstruktionen är tillverkad hos Trollhättans Mekaniska Verkstad. Nydqvist & Holm, senare under namnet NOHAB.

Läs mer på
http://www.kurspaternoster.se/
http://www.paternoster-fyren.com/

7S6PN och SF6PN
Trollhättans sändareamatörer aktiverade under fyrhelgen 15-16 Augusti 2009 SWE 312, Pater Noster med signalerna 7S6PN ”Seven Sierra Six Pater Noster” och SF6PN ”Svenska Fyren 6 Pater Noster”.

Expeditionen år 2007 väckte stor uppmärksamhet, kanske mest för att deltagarna blev kvar ett extra dygn på grund av hårt väder.